Stichting Vrienden van de Harmonie.

De Stichting Vrienden van de Harmonie “De Nederlanden” werd in 1998 opgericht om de Harmonie met woord en daad, maar vóóral met financiële middelen te ondersteunen. Een stevige financiële basis is een belangrijke voorwaarde om tot goede muzikale prestaties te komen. Opleiding van jeugdleden, onderhoud en vernieuwing van muziekinstrumenten en een goede muzikale leiding kosten veel geld.

Als lid van de Stichting Vrienden van de Harmonie “De Nederlanden” houden wij u op de hoogte en nodigen u uit voor:

– het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering,

– het bijwonen van een repetitieavond en de jaarlijkse uitvoeringen.

U kunt lid worden voor een bedrag van minimaal 55 euro per jaar.

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van de Harmonie “De Nederlanden”:

Voorzitter:   
Heer F.H. Wetzels
Tel: 06-44168392

Secretaris: 
Heer R. van den Berg; F.H. Wetzels
Tel: 06 47777201 06-44168392

Penningmeester:
Heer R. van den Berg
Tel: 06 47777201

Lid:
Heer B. Mullenders (afgevaardigde van de Harmonie)
Tel: 06 55857260

Mede dankzij de financiële bijdragen van de Vrienden van de Harmonie “De Nederlanden” blijft de muzikale opluistering van locale evenementen gewaarborgd. Mogen wij U binnenkort ook verwelkomen?

Wilt U ook lid worden van de Vrienden van de Harmonie, hetgeen wij bijzonder op prijs zouden stellen, dan kunt U contact opnemen met een van bovengenoemde bestuurders