Onze vereniging kent diverse commissies:

Muziekcommissie (MC)

  Voorzitter: Janou Seijen
  Secretaris: Vacant
  Leden:  Erik Kastrop
                Wiel Vreuls (Muziekarchivaris)
                 Stefan Voncken (Dirigent)
                T. Faas (afgevaardigde van Bestuur)
                 Sjef Valkenberg (bestuur) 

Activiteiten

 • Uitbreiden (voorstel), aanvullen en bijhouden van het repertoire
 • Aanschaffen nieuwe muziekinstrumenten (voorstel)
 • Organisatie van diverse activiteiten zoals: concerten
 • Opstellen en zorgen voor naleving van richtlijnen voor repetitie- en concertbezoek.
 • Voeling met leden over uit te voeren werken
 • Samenstellen van uit te voeren muziekwerken
 • Stimuleren en coördineren van concoursdeelnames
 • (Mede)organiseren van concertreizen, binnen- en buitenland in samenwerking met Commissie Activiteiten en Ontspanning (muzikale deel)
 • Archivering muziekwerken, solo’s en leerboeken (door archivaris)
 • Zorgen voor de uniformen, het onderhoud hiervan etc.
 • Zorgen voor het instrumentarium en alles wat daarmee samenhangt
 • Het vervoeren van instrumenten naar concerten, cq. het organiseren van het vervoer
 • Het opbouwen en afbreken van de opstellingen bij uitvoeringen (aan de hand van opstellingsschema)
 • Verzamelen en beheren van foto’s, publicaties en documenten

Namens het bestuur is ook Sjef Valkenberg toegevoegd. Sjef zal de zorg dragen voor kleding en onderhoud hiervan alsook zorgen voor het instrumentarium en alles wat hiermee samenhangt. Sjef zal alleen op verzoek van de commissie op de vergaderingen aanwezig zijn

Commissie Opleiding Jeugd (COJ)

  Voorzitter: Vacant                                                                                                                                                                                                                                                                                   Secretaris: Vacant
   Leden:  Lisette Mullenders
                  
                 

 Activiteiten

 • Werving leden (nieuwe/oude leden en vaandeldrager)
 • Betrokkenheid van de jongeren bij de vereniging vergroten
 • Organisatie en coördinatie opleiding: ouder / leerling / docent, contacten onderhouden, werving docenten, leslocatie, lesmaterialen, testen, rapportuitreiking, toezicht m.b.t. lesgelden, etc.
 • Organisatie van Jeugdvergaderingen
 • Organisatie van de Jeugdharmonie
 • Organiseren van Intern Solistenconcours (gemeentelijk), eventueel i.s.m. Commissie Activiteiten en Ontspanning
 • Organiseren van Sinterklaasavond/rapportuitreiking, eventueel i.s.m. Commissie Activiteiten en Ontspanning
 • Opstellen van opleidingsplan
 • Begeleiden van jeugdleden bij doorstroming naar grote orkest
 • (Mede)organiseren van activiteiten speciaal gericht op de jeugd (weekend, dropping, opluisteren kerstnacht, etc.), eventueel in samenwerking met Commissie Activiteiten en Ontspanning
 • Stimuleren en coördineren van deelname aan externe solistenconcoursen, work-shops, play-in’s, Jeugdharmonieën-treffen, etc.
 • Contacten onderhouden met blokfluitgroep.

– Damescomité

  Voorzitter: Mia Jeuken
  Leden:  Jeanette Wiertz
                 Lucy Luimes
                 Carola Schepers
                 Tiny Döpp  

 Activiteiten

 • Medewerking bij activiteiten zoals BBQ, St. Caecilia-avond, concerten e.d.
 • Financiële ondersteuning door het organiseren van diverse activiteiten
 • Organisatie Paaseierenrapen

Commissie Instrumenten en Uniformen Beheer (CIUB)

  Voorzitter: Sjef Valkenberg
   Leden:  Vacature
                  Stefan Voncken (Dirigent)

PR-Commissie (PRC)

    Vacature

Sponsor Commissie (SC)

    Ernst Olfen
    

Commissie Activiteiten en Ontspanning (CAO)

    Eef Lemmens
    

–  Archieven

Verenigingsarchief :  H.J. Schepers

Muziekarchief : W. Vreuls