Onze vereniging kent diverse commissies:

Muziekcommissie (MC)

Activiteiten

 • Uitbreiden (voorstel), aanvullen en bijhouden van het repertoire
 • Aanschaffen nieuwe muziekinstrumenten (voorstel)
 • Organisatie van diverse activiteiten zoals: concerten
 • Opstellen en zorgen voor naleving van richtlijnen voor repetitie- en concertbezoek.
 • Voeling met leden over uit te voeren werken
 • Samenstellen van uit te voeren muziekwerken
 • Stimuleren en coördineren van concoursdeelnames
 • (Mede)organiseren van concertreizen, binnen- en buitenland in samenwerking met Commissie Activiteiten en Ontspanning (muzikale deel)
 • Archivering muziekwerken, solo’s en leerboeken (door archivaris)
 • Zorgen voor de uniformen, het onderhoud hiervan etc.
 • Zorgen voor het instrumentarium en alles wat daarmee samenhangt
 • Het vervoeren van instrumenten naar concerten, cq. het organiseren van het vervoer
 • Het opbouwen en afbreken van de opstellingen bij uitvoeringen (aan de hand van opstellingsschema)
 • Verzamelen en beheren van foto’s, publicaties en documenten

Commissie Opleiding Jeugd (COJ)

 Activiteiten

 • Werving leden (nieuwe/oude leden en vaandeldrager)
 • Betrokkenheid van de jongeren bij de vereniging vergroten
 • Organisatie en coördinatie opleiding: ouder / leerling / docent, contacten onderhouden, werving docenten, leslocatie, lesmaterialen, testen, rapportuitreiking, toezicht m.b.t. lesgelden, etc.
 • Organisatie van Jeugdvergaderingen
 • Organisatie van de Jeugdharmonie
 • Organiseren van Intern Solistenconcours (gemeentelijk), eventueel i.s.m. Commissie Activiteiten en Ontspanning
 • Organiseren van Sinterklaasavond/rapportuitreiking, eventueel i.s.m. Commissie Activiteiten en Ontspanning
 • Opstellen van opleidingsplan
 • Begeleiden van jeugdleden bij doorstroming naar grote orkest
 • (Mede)organiseren van activiteiten speciaal gericht op de jeugd (weekend, dropping, opluisteren kerstnacht, etc.), eventueel in samenwerking met Commissie Activiteiten en Ontspanning
 • Stimuleren en coördineren van deelname aan externe solistenconcoursen, work-shops, play-in’s, Jeugdharmonieën-treffen, etc.
 • Contacten onderhouden met blokfluitgroep.

– Damescomité

 Activiteiten

 • Medewerking bij activiteiten zoals BBQ, St. Caecilia-avond, concerten e.d.
 • Financiële ondersteuning door het organiseren van diverse activiteiten
 • Organisatie Paaseierenrapen

Commissie Instrumenten en Uniformen Beheer (CIUB)

PR-Commissie (PRC)

Sponsor Commissie (SC)

Commissie Activiteiten en Ontspanning (CAO)

–  Archieven

Verenigingsarchief

Muziekarchief