Info

Algemene informatie
Naam Harmonie de Nederlanden 1840, Amstenrade
Datum van oprichting 6 augustus 1840
Repetitielokaal Gemeenschapshuis “Oud Dorp”, Hagendorenweg  10  6436CS, Amstenrade (046-4398804)
Repetitietijd Vrijdagavond van 19.45 – 22.00 uur
Repetitietijd jeugdorkest Vrijdagavond van
Website www.Harmonie.Amstenrade.net
Voorzitter Ernst Olfen
Secretaris Frans Wetzels
Penningmeester Bert Mullenders
Bestuursleden Mia Jeuken, Sjef Valkenberg, Jo Kastrop, Eef Lemmens, Tom Faas
Bestuursvergadering Maandelijks op 3e maandag
Dirigent Simone Kramer
Dirigent Jeugdorkest Carla Correddu
Muziekarchivaris Wiel Vreuls
Verenigingsarchivaris Harrij Schepers
Materiaalbeheerder Sjef Valkenberg
Beschermheer Oscar Chiaradia
Geestelijk adviseur Z.E.H. Pastoor W. Jacobs
Erebesuurslid Jef Wierts
Ereleden Hub Klein, Harrij Schepers, H. Leunissen, P. Crijns, A. Mazgon
Bank Rabobank- IBAN: NL18RABO 0150809220
Kamer van Koophandel Nr. 40187802  KvK Zuid Limburg
Ondersteunende stichting Vrienden van de Harmonie
Ondersteunende commissies COJ (Commissie Opleiding Jeugd), Activiteitencommissie, Muziekcommissie