Algemene informatie    
       
  Naam   Harmonie de Nederlanden 1840, Amstenrade
  Datum van oprichting   6 augustus 1840
  Repetitielokaal   Gemeenschapshuis “Oud Dorp”, Hagendorenweg  10  6436CS, Amstenrade (046-4398804)
  Repetitietijd   Vrijdagavond van 19.45 – 22.00 uur
  Repetitietijd jeugdorkest   Vrijdagavond van
  Website   www.Harmonie.Amstenrade.net
  Voorzitter   Tom Faas
  Secretaris   Eef Lemmens
  Penningmeester   Bert Mullenders
  Bestuursleden   Mia Jeuken, Sjef Valkenberg
  Bestuursvergadering   Maandelijks op 3e maandag
  Dirigent   Stefan Voncken
  Dirigent Jeugdorkest   Carla Correddu
  Muziekarchivaris   Wiel Vreuls
  Verenigingsarchivaris   Harrij Schepers
  Materiaalbeheerder   Sjef Valkenberg
  Beschermheer    
  Geestelijk adviseur   Z.E.H. Pastoor W. Jacobs
  Erebesuurslid   Jef Wierts
  Ereleden   Hub Klein, Harrij Schepers, H. Leunissen, P. Crijns, A. Mazgon
  Bank   Rabobank- IBAN: NL18RABO 0150809220
  Kamer van Koophandel   Nr. 40187802  KvK Zuid Limburg
  Ondersteunende stichting   Vrienden van de Harmonie
  Ondersteunende commissies   COJ (Commissie Opleiding Jeugd), Activiteitencommissie, Muziekcommissie