Harmonie de Nederlanden

Welkom op de site van Harmonie de Nederlanden, Amstenrade.

 

 

 

Onze Harmonie is op zoek naar een nieuwe dirigent.

Zie hieronder de profielschets:

DIRIGENT (M / V)

Van de toekomstige dirigent verwachten wij dat hij/zij:

*          beschikt over de nodige ervaring al dan niet in het bezit van het diploma HaFa- directie of vergelijkbaar niveau,

*          op een professionele, inspirerende, spontane en energieke wijze de leden helpt het plezier in musiceren te behouden en te verbreden,

*          ondersteund door opleiding – en muziekcommissie aandacht geeft aan onze jeugdleden,

*          naast het muzikale ook oog heeft voor de sociale/maatschappelijke aspecten van de vereniging.

De vaste repetitieavond is op vrijdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dhr. Tom Faas (06-55742390)

Uw sollicitatie met C.V. kunt u vóór 15 juli 2016 schriftelijk of per e-mail richten aan:

Harmonie De Nederlanden

p/a Holterweg 2, 6436 CM AMSTENRADE

Tel: 046-4423367 of 06-44168392

E-mail: fhwts@ziggo.nl

De gesprekken met de kandidaten vinden in principe plaats voor 25 juli.

 

 

Onze vereniging doet ook mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Woont U in het werkgebied van RABO Centraal Zuid Limburg, bent U lid van de RABOBANK en draagt U onze vereniging een warm hart toe, breng dan Uw stem uit op onze vereniging.

Bij voorbaat dank!

 

RABOKAS